Category: News

Bible Study;   हामिले पोष्ट गरेका सबै पोष्टहरूबाट कलेक्सन गरि बर्षमा ३ जनालाई केही उपहार दिइनेछ उपहार प्राप्त गर्नको लागि निम्न नियम पुरा गर्नुपर्ने छ; १.भित्र गएर जवाफ दिनुहोला बाहिरको…