Bible Study;

 

हामिले पोष्ट गरेका सबै पोष्टहरूबाट कलेक्सन गरि बर्षमा ३ जनालाई केही उपहार दिइनेछ उपहार प्राप्त गर्नको लागि निम्न नियम पुरा गर्नुपर्ने छ;

१.भित्र गएर जवाफ दिनुहोला बाहिरको जवाफ कलेक्सन हुने छैन ।

२.कम्तीमा ५ ग्रुपमा साझा गर्नुपर्ने छ ।

३.दुई पटक दिएको जवाफ मान्य हुने छैन ।

४. Lucky winner १ जनालाई घोषणा गरिने छ केवल परमेश्वरको महिमाको निम्ति ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *