Month: November 2021

Bible Study;   हामिले पोष्ट गरेका सबै पोष्टहरूबाट कलेक्सन गरि बर्षमा ३ जनालाई केही उपहार दिइनेछ उपहार प्राप्त गर्नको लागि निम्न नियम पुरा गर्नुपर्ने छ; १.भित्र गएर जवाफ दिनुहोला बाहिरको…

Who is God?

♦BIBLE study; There is one God, who is the Creator, Ruler, and Preserver of all things. He has revealed Himself as Father, Son and Holy Spirit, who are of one substance and…